Контрольор на качеството


Позицията

Контрольор на качеството (ОТК), извършващ контролни измервания на изделия на различни етапи от производствения процес. Позицията предлага работа по разнообразни и интересни изделия/проекти. Успешният кандидат се отличава с наблюдателност, стрикно спазване на процесите и умения за боравене с измервателни инструменти.

Каква ще бъде твоята роля

• Контролиране на размери и други качества на изделия и компоненти в различни етапи на производство
• Осъществяване на входящ контрол на материали
• Оказване на съдействие и методическо ръководство в производствените процеси

Профил на идеалния кандидат

• Висше техническо образование в машиностроителна специалност
• Опит на подобна позиция - предимство
• Добро владеене на английски език
• Отлични компютърни умения
• Организираност и прецизност в работата

Ставайки част от нашия екип, ще получиш

• Работа в чиста, модерна и добре оборудвана среда • Атрактивно възнаграждение
• Динамична работа, с възможност за развитие • Обучения, съобразени с твоите нужди и потребности

Локация

Местоработата е в гр. Ямбол. Ние ще окажем съдействие, при необходимост от релокация на кандидата.

capcha