Новини


Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


19 / Дек / 2019

Виж повече   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


17 / Апр / 2019

Виж повече   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


18 / Фев / 2019

Виж повече   

Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


26 / Ное / 2018

Виж повече