News


Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


17 / Apr / 2019

See more   

20 Years Vacuum El System - 20 % Discount for all new vacuum pumps of Edwards Vacuum


17 / Apr / 2019

We are offering 20 % Discount for all new vacuum pumps of Edwards Vacuum.

See more   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


18 / Feb / 2019

See more   

Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


14 / Feb / 2019

See more