News


Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


19 / Dec / 2019

See more   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


17 / Apr / 2019

See more   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


18 / Feb / 2019

See more   

Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


26 / Nov / 2018

See more