Инженер-конструктор


Позицията

Инженер-конструктор на метални изделия. Позицията предлага работа по разнообразни проекти, включваща разработка на 3D модели, техническа документация, технологии, ръководене на изработка на мостри, съпорт на производството по конкретни проекти. Работата ни с международни партньори, лидери в своите отрасли, осигурява много възможности за обогатяване на познанията на инженерния отдел, както и работа с най-новите технологии в машиностроенето. Динамиката на производството изисква отлични умения за работа в екип, лична организация и отговорност.

Каква ще бъде твоята роля

• Конструиране на нови изделия и подобряване параметрите на текущите изделия
• Разработване на конструктивна документация и технология
• Ръководене и контролиране на изработка на мостри
• Контролиране и усъвършенстване на набор от технологични процеси в производството
• Следене и запознаване с новостите при производството на продукти и изделия, свързани с дейността на компанията

Профил на идеалния кандидат

• Висше техническо образование - Машинен инженер
• Професионален опит на сходна позиция - предимство
• Отлични умения за проектиране на 3D модели на CAD софтуери
• Отлични умения за изготвяне на техническата документация, схеми и чертежи
• Владеене на английски език – писмено и говоримо
• Комуникативни умения и способност за работа в екип

Ставайки част от нашия екип, ще получиш

• Работа в чиста, модерна и добре оборудвана среда
• Атрактивно възнаграждение, в зависимост от индивидуалните постижения;
• Посещение на изложения и конференции в чужбина
• Динамична работа с възможност за развитие
• Обучения, съобразени с твоите нужди и потребности
• Възможност за новаторство във връзка с разработването на продукти, засягащи производството на компанията

Локация

Местоработата е в гр. Ямбол. Ние ще окажем съдействие при необходимост от релокация на кандидата.

capcha