Диагностика


Вакуум Ел Систем извършва диагностика на различни видове вакуумни помпи и системи в сервизния център в гр. Ямбол. Висококвалифицирани специалисти с дългогодишен теоретичен и практически опит както в производството така и в сервизирането на вакуумна техника, стандартизираната процедура за диагностика и стриктния контрол за безопасност допринасят за това клиентът да получи информация за състоянието на помпата/системата в максимално кратки срокове. Дейностите по диагностиката включват

 1.  Получаване от клиента на стандартна  оферта за диагностика.
 2.  Авансово заплащане на диагностиката.
 3.  Изпращане на дефектната помпа/система в сервизния център в гр.Ямбол, придружена от Декларация за замърсяване
 4.  Входящ тест  ( ако е възможно)
 5.  Разглобяване
 6.  Установяване на дефектирали компонентите
 7.  Изготвяне на оферта за извършване на ремонт.
 8.  В случай на приемане на офертата за ремонт, той се заплаща авансово и се преминава към процедура за извършване на ремонт.

В случай, че клиентът не приеме офертата за ремонт, помпата/системата се възстановява до състоянието , в което е доставена и се връща на клиента, без да се извършва ремонт. Транспортът към и от Сервизния център - гр. Ямбол е за сметка на клиента.

Ремонт 


След приключване на диагностиката и приемана на оферта за ремонт се пристъпва към ремонт.

 1. Измерване на всички движещи се части -контрол на размерите и допуските зададени от производителя
 2. Замяна на дефектиралите части 
 3. Замяна на всички гарнитури и уплътнения
 4. Сглобяване
 5. Изпитания- 72 часов тест, издаване на Протокол 
 6. Опаковане и експедиране


Инструкция за експлоатация

Декларация за замърсяване

Индустрии


Вакуума е неразделна част от най-разнообразни индустриални, медински и R&D процеси. Решенията и продуктите, които предлагаме ще подпомогнат и подобрят вашия процес, предоставяйки ви възможност да сте една стъпка пред вашите конкуренти. 

Новини и актуални предложения


Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


19 / Дек / 2019

Виж повече   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


17 / Апр / 2019

Виж повече