Заваряване


Вакуум Ел Систем предлага заваряване на детайли както от листова стомана, така и от плътен материал, използвайки различни методи на заваряване като TIG, MIG и точково заваряване. Имаме огромен опит в заваряване на различни материали като стомана, неръждаеми стомани, алуминий, специални стомани, чугун и др. Изработваме различни изделия като метални шкафове, корпуси на машини, рамки, панели, кутии, съдове, камери, специални сложни детайли по задание на клиента. Имаме висококвалифициран екип от заварчици, който изпълнява детайли с високи точности и отличен външен вид. Много често детайлите изискват полиране и контрол за теч, което Вакуум Ел Систем изпълнява.

 

Заваряване


Всяка стъпка от нашия процес по заваряване добавя стойност към вашия продукт чрез: 

 

• Намаляване разходите за заваряване

• Подобряване продуктивността

• Минимизиране на дефектите

• Намаляване на предзаваръчна и следзаваръчна подготовка