Плазмено рязане


Вакуум Ел Систем предлага рязане на детайли от дебел метален листов материал с високо качество. Максималният размер на листовия материал е 3000х1500мм. Плазменото рязане най-често се прилага в подговката на заготовки за машинно-обработени детайли. 

Плазмено рязане


Автоматична портална плазмена машина EPL -1530 COMPACТ Hypertherm EDGE ProCNC, HyPerformance HPR260XD плазмен източник
Максимален размер на листа  3050 mm x 1525 mm
Дебелина на материала:  
Черна стомана (с пробиване на отвори) до 38 mm 
Черна стомана (рязане без пробиване) до 64 mm
Неръждаема стомана  (с пробиване на отвори) до 32 mm
Неръждаема стомана (рязане без пробиване) до 50 mm
Алуминий  (с пробиване на отвори) до 25 mm
Алуминий (рязане без пробиване) до 50 mm
Ъгъл на рязане 2-4°
Помощни газове въздух и азот
Повтаряемост +-0.05 m
Точност на позициониране    ± 0.01 mm