Тест за натечка


При изработка на изделия с изисквания за херметичност се налага проверка за наличие на натечка. Най-сигурен и практичен метод за проверка е проверка чрез хелий масспектрометър. Вакуум Ел Систем разполага с установка за проверка на натечка от най-ново поколение, което ни позволява да тестваме детайли с високи изисквания за херметичност. 

Тест за натечка