Фрезоване


Вакуум Ел Систем предлага обработка чрез фрезоване на плоско призматични детайли, които имат сложни повърхнини и на които трябва да се направят отвори, канали, слотове, площадки. Детайлите могат да бъдат както в малки серии ( като например прототипи), така и в средни и големи серии. Детайли, които са получени вследствие на други обработки също могат да бъдат фрезовани с цел подобряване на точността и грапавостта им.

Фрезоване


  Типично Възможно
Форма на детайли Кубична, сложни обемни форми, цилиндрична, плоска  
Размери на детайла: Диаметър: до 730 мм
Височина: до 1000 мм
Материал: Сплави, черна стомана, неръждаема стомана, алуминий, мед, магнезий  Керамика, композити, олово, титан, еластомери, термопластмаси, други пластмаси
Финишна повърхнина : Ra 0,125 (Rz= 0,63mm)  
Клас на точност :  ± 0,003 mm  ± 0,003 mm
Количества: 1 - 1000 1 - 100000