Измерване


Производството на висококачествени машинни детайли изисква измерване и контрол на размерите както в процес на производство, така и след монтаж на различни машинни детайли в съответни възли. За тази цел Вакуум Ел Систем разполага с прецизни измервателни машини , с  което гарантира доставка на качествени детайли на своите клиенти.

Измерване


Обхват на машината (in mm)
X Y Z
500 500 - 700 500
700 700 - 1000 500 - 660
900 1200 - 1500 - 2000 800
Точност: MPEE = от 1.9 + L/300 μm