Услуги


Детайли от листова стомана


Предлагаме висококачествена изработка на детайли от листова стомана с различна сложност. Разполагаме с многообразен опит и модерно обурудване, което ни позволява да предоставяме цялостни решения.

Машинни детайли


Предлагаме прецизна изработка на машинни детайли в разнообразни серии. Дългогодишният ни опит в тази сфера и обурудването ни от най-ново поколение ни позволяват да покрием и най-строгите изисквания за качество на нашите клиенти.

Роботизирано заваряване и сглобяване


Предлагаме асемблиране на детайли от листов материал, както и машинни детайли. Предлагаме и допълнителни процеси като тест за вакуммна натечка, бластиране и други. 

Новини и актуални предложения


Проект: Иновативни технологии за ефективно използване на ресурсите във “ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ" ООД”


19 / Дек / 2019

Виж повече   

Tръжна документация по проект № BG16RFOP002-3.004-0131-C01


17 / Апр / 2019

Виж повече