Мениджър качествен контрол


Във връзка с откриването на НОВ ЗАВОД, компанията търси да назначи : Мениджър Качествен Контрол

 

Основни задължения:

 

 

- Окачествяване на готовата продукция ;

-Организиране на изследването на показателите свързани с качеството в производствения процес и анализиране на тяхната ефективност за постигане на определените цели;

- Регистриране на всички проблеми с качеството в регистър на съобщения за недостатъци;

- Издаване на протокол от финален контрол на произведените изделия;

- Издаване на протокол от измерване на произведените мострени изделия;

- Междинно измерване в процеса на производство;

- Регистриране и анализиране на всички рекламации;

-Анализиране на причините за допускане на некачествена продукция и предлагане на мерки за тяхното отстраняване;

 

 

Изисквания :

 

- Познания и опит в областта на системите за управление на качеството;

- Висше техническо образование ;

- Умения за работа с измервателни инструменти и устройства ;

- Много добра компютърна грамотност ;

- Много добро владеене на английски език /писмено и говоримо/ ;

- Умение за разчитане на чертежи ;

-Аналитични способности ;

-Познания в особеностите и спецификите на всички измервателни инструменти в Металообработването.

capcha