Щанцоване

Описание » Техническа информация

Щанцоване

Вакуум Ел Систем предлага щанцоване със стандартни матрици и поансони, както и на щанцоване на сложни форми с инструменти по задание на клиента. Щанцоването може да се извърши на конвенциоинални преси, както и на CNC щанцови център.