Измерване и контрол

Машинни детайли • Измерване и контрол

Описание » Техническа информация

Производството на висококачествени машинни детайли изисква измерване и контрол на размерите както в процес на производство, така и след монтаж на различни машинни детайли в съответни възли. За тази цел Вакуум Ел Систем използва прецизни измервателни машини -Carl Zeiss, с което гарантира доставка на качествени детайли на своите клиенти.

Контролът на качеството в процес на производство се осъщвствява с преносимата измервателна ръка от  Серията 77 на ROMER Absolute Arm, която е  е най-точната преносима измервателна ръка на  Hexagon Manufacturing Intelligence.