Измерване и контрол

Машинни детайли • Измерване и контрол

Описание » Техническа информация

Производството на висококачествени машинни детайли изисква измерване и контрол на размерите както в процес на производство, така и след монтаж на различни машинни детайли в съответни възли. За тази цел Вакуум Ел Систем използва прецизни измервателни машини -Carl Zeiss, с което гарантира доставка на качествени детайли на своите клиенти.