Шлифоване

Машинни детайли • Шлифоване

Описание » Техническа информация

Шлифоването е процес за финална обработка на машинни детайли, изискващи висока точност. Вакуум Ел Систем разполага с машини за шлифоване както на цилиндрични, така и на плоско - призматични детайли от различни материали и изискващи различни точности на повърхнината.

 

 

  Типично
Форма на детайла:
Цилиндрично шлифоване
Външни диаметри
Вътрешни диаметри
Безцентрово шлифоване
Размер на детайла: Диаметър 450 mm
Височина 450 mm
Материали: Метали
Сплави
Въглеродни стомани
Чугун
Неръждаеми стомани
Алуминий
Месинг
Някои пластмаси
Точност на повърхнината : Ra 0.050 -0.003 mm
Точност на обработка :  ± 0,005 mm
Количество: 1 - 100
Време за изработка Дни
Предимства: Всички съвместими материали
Много добри точности
Кратки призводствени срокове
Приложения: Машинни детайли, детайли за двигатели, валове, статори, ротори и др.