Фрезоване

Машинни детайли • Фрезоване

Описание » Техническа информация

Вакуум Ел Систем предлага обработка чрез фрезоване на плоско призматични детайли, които имат сложни повърхнини и на които трябва да се направят отвори, канали, слотове, площадки. Детайлите могат да бъдат както в малки серии ( като например прототипи), така и в средни и големи серии. Детайли, които са получени вследствие на други обработки също могат да бъдат фрезовани с цел подобряване на точността и грапавостта им.

 

  Типично Възможно
Форма на детайли Плътни: с кубична форма Плоски
Плътни:Сложни обемни форми Тънкостенни: Цилиндрични
  Тинкостенни: Кубични
  Тънкостенни : Сложни форми
  Плътни: Цилиндрични
Размери на детайла: Диаметър 730 мм
Височина: 1000 мм
Материал: Метали Керамика
Сплави Композити
Черна стоама Олово
Чугун Никел
Неръждаема стомана Калай
Алуминий и сплави Титан
Мед и сплави Еластомери
Магнезий и спалви Термопластмаси
Цинк и сплави Други пластмаси
Финишна повърхнина : Ra 0,125 (Rz= 0,63mm)  
Клас на точност :  ± 0,003 mm  ± 0,003 mm
Количества: 1 - 1000 1 - 100000
Време за производство: дни часове
Предимства: Голямо разнообразие от материали и детайли
Много добра точност
Кратко време за обработка
Приложения: Mашинни детайли,  детайли задвигатели, ротори, статори