Пробиване

Машинни детайли • Пробиване

Описание » Техническа информация

Вакуум Ел Систем разполага с машини за обработване на големи, вече пробити отвори или отвори получени чрез леене на едрогабаритни детайли с изисквания за точност.

 

  Типично Възможно
Форма на детайли Цилиндрични  
Призматични 
Размери на детайла:  
Материал: Метали Керамика
Сплави Композити
Черна стоама Олово
Чугун Никел
Неръждаема стомана Калай
Алуминий и сплави Титан
Мед и сплави  
Магнезий и спалви  
Цинк и сплави  
Финишна повърхнина  - Ra: 0.8 µm - 3 µm  
Клас на точност :    
Предимства: Голямо разнообразие от материали и детайли
Много добра точност
Големи детайли
Кратко време за обработка
Приложения: Машинни детайли,  компоненти за двигатели ,голямо габаритни детайли, цилиндри идр.