Плазмено рязане

Детайли от листова стомана • Плазмено рязане

Описание » Техническа информация

Нова машина за плазмено рязане беше инсталирана през март 2015!

 

виж пове....