Описание


1. НАЧАЛО НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК

Гаранционният срок влиза в сила от датата на предаване на помпата на купувача.

1.1 ОСНОВНА ГАРАНЦИЯ

ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД гарантира, че ще отремонтира или ще замени безплатно всеки детайл или възел на помпата, който покаже дефект, дължащ се на материала от който е произведен или на производствения процес във Вакуум Ел Систем, в случай че са налице обстоятелствата за нормална експлоатация на помпата.
Тази гаранция е валидна за период от 24 месеца.

2. УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

ВАКУУМ ЕЛ СИСТЕМ ООД гарантира, че ще отремонтира или ще замени безплатно всеки детайл или възел на помпата, който покаже дефект, дължащ се на материала от който е произведен или на производствения процес във Вакуум Ел Систем, в случай че са налице обстоятелствата за нормална експлоатация на помпата и са спазени следните условия:
2.1. Дефектът е установен в рамките на гаранционния период.
2.2. Работите по отстраняване на дефекта се извършват в сервиз на официален търговец или от Вакуум Ел Систем и в рамките на гаранционния период.
2.3. Редовно са извършвани всички необходими действия по периодичното поддържане на помпата, описано в Инструкцията за експлоатация.
2.4. Дефектът не е причинен от неправилен транспорт и инсталиране на помпата.

3. ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

3.1 Необходимите работи по предвиденото редовно поддържане на помпата, както и заплащането за работата, частите за текущо обслужване и маслото, нужни за правилното поддържане на помпата.
3.2 Различни диагностични работи и почистване.
3.3 Замяна на гумени детайли, които се бързо се изхабяват.
3.4 Ремонти, които се налагат от неправилна експлоатация и съхранение (например: експлоатирани при висока околна температура, лошо състояние на маслото или неговото недостатъчно ниво, замърсена среда, с корозиращи или експлозивни течности и газове).
3.5 Ремонт, предизвикан от липса на грижа за помпата или отсъствието на поддържане, съобразно с предвиденото в инструкцията за експлоатация, изменение или промяна на техническите параметри вследствие на неправилно употребени части и масла, които не са доставени или препоръчани от Вакуум Ел Систем, непроследяване на състоянието на помпата (ниво на масло, замърсеност на филтъра и др.), както и спазване плана за поддръжка - ежедневно и на всеки шест месеца, и да изисква сервизна поддръжка – годишно и на всеки две години.


Забележка! Преди да върнете помпата за сервиз, отбележете дали тя съдържа или не вещества, увреждащи здравето или дали е замърсена. В случай, че е замърсена, отбележете естеството на замърсителя. Всяка помпа, изпратена за сервиз без “Декларация за замърсяване”, ще бъде върната обратно на адреса на изпращача за негова сметка.

 


Вакуум Ел Систем закупи нови машини по проект Подобряване на производствения капацитет в МСП на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

виж повече...

Голямо разнообразие от изделия от листова стомана, машинни детайли, както и завършени изделия по документация на клиента

виж повече...

Годишни награди на БТПП - Отлично малко и средно предприятие за 2015

виж повече...

 

 

 

Производител на вакуумни помпи и дистрибутор на Edwards Vacuum

 

виж повече...