Описание

Вакуум Ел Систем извършва диагностика на различни видове вакуумни помпи и системи в сервизния център в гр. Ямбол. Висококвалифицирани специалисти с дългогодишен теоретичен и практически опит както в производството така и в сервизирането на вакуумна техника, стандартизираната процедура за диагностика и стриктния контрол за безопасност допринасят за това клиентът да получи информация за състоянието на помпата/системата в максимално кратки срокове. Дейностите по диагностиката включват

1. Получаване от клиента на стандартна  оферта за диагностика.

2. Авансово заплащане на диагностиката.

3. Изпращане на дефектната помпа/система в сервизния център в гр. Ямбол, придружена от

Декларация за замърсяване4. Входящ тест  ( ако е възможно)


5. Разглобяване


6. Установяване на дефектирали компонентите


7. Изготвяне на оферта за извършване на ремонт.


8. В случай на приемане на офертата за ремонт, той се заплаща авансово и се преминава към процедура за извършване на ремонт.

http://vacuumsys.com/index.php?menu=22&id=2

В случай, че клиентът не приеме офертата за ремонт, помпата/системата се възстановява до състоянието , в което е доставена и се връща на клиента, без да се извършва ремонт.

Транспортът към и от Сервизния център - гр. Ямбол е за сметка на клиента.


Вакуум Ел Систем закупи нови машини по проект Подобряване на производствения капацитет в МСП на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

виж повече...

Голямо разнообразие от изделия от листова стомана, машинни детайли, както и завършени изделия по документация на клиента

виж повече...

Годишни награди на БТПП - Отлично малко и средно предприятие за 2015

виж повече...

 

 

 

Производител на вакуумни помпи и дистрибутор на Edwards Vacuum

 

виж повече...