Вакуум Ел Систем ООД  изпълни  проект „Подобряване на производствения капацитет във Вакуум Ел Систем ООД по Договор № BG16RFOP002-2.001-0877-C01.

Основната (общата) цел, към която проектът е насочен, е повишаване на производствения капацитет на Вакуум Ел Систем ООД, като са предвидени следните специфични цели:
1. Придобиване и внедряване на нови машини и оборудване
2. Увеличаване на производствения капацитет на предприятието
3. Разширяване на производствената гама и диверсификация на продукцията
4. Оптимизиране на производствените разходи

 

Очакваният резултат от проекта е свързан с подобряване на конкурентоспособността на Вакуум Ел Систем ООД 

 

Основни дейности включват:
Дейност за подобряване на производствените процеси.
Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията.
Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.
В резултат от изпълнението на проекта Вакуум Ел Систем ООД ще обнови производството си чрез придобиване на две машини – Машина за лазерно рязане и CNC обработващ център за струговане/фрезоване.


 


Вакуум Ел Систем закупи нови машини по проект Подобряване на производствения капацитет в МСП на ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

виж повече...

Голямо разнообразие от изделия от листова стомана, машинни детайли, както и завършени изделия по документация на клиента

виж повече...

Годишни награди на БТПП - Отлично малко и средно предприятие за 2015

виж повече...

 

 

 

Производител на вакуумни помпи и дистрибутор на Edwards Vacuum

 

виж повече...