Инженер-технолог листообработка на метали


Компанията търси специалист по инженерна физика за лабораторни измервания и вакуумни тестове. 

 

Позицията

Инженер-технолог по листообработка на метали, с ръководни функции. Позицията предлага възможност за работа с най-ново поколение машини, регулярно посещаване на панаири и изложения в чужбина, както и възможност за развитие в инженерния отдел.

Каква ще бъде твоята роля

 • Контролиране на спазването на технологията на производството и работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията 
 • Контролиране на качеството на настройване, пренастройване и ремонт на оборудването 
 • Участие при анализирането на качеството на продукцията и при внедряване на нови изделия или технологии 
 • Разработване на предложения за усъвършенстване на технологичното равнище на производството 
 • При необходимост, програмиране на машини с ЦПУ за листообработка

 

Профил на идеалния кандидат

 • Висше техническо образование 
 • Опит на същата или сходна позиция, опит с листообработката на метал- предимство 
 • Добро владеене на английски език (минимум ниво В2) 
 • Умения за работа с измервателни инструменти и устройства, както и с конструктивна и технологична документация 
 • Умения за работа с 3D CAD софтуери 
 • Отговорна личност с умение за планиране на работата и спазване на поставените срокове

Ставайки част от нашия екип, ще получиш

 

 • Работа в чиста, модерна и добре оборудвана среда 
 • Атрактивно възнаграждение, в зависимост от индивидуалните постижения 
 • Социални придобивки, включително и осигуряване на работно облекло 
 • Динамична работа с възможност за развитие 
 • Обучения, съобразени с твоите нужди и потребности 
 • Обмяна на опит при посещения на семинари, изложения и заводи на световни лидери в машиностроенето 

 

capcha